Cock-a-doodle-doo, have a niiiiice weekend!(Jenna Tähtinen)
Less is more.(Jenna Tähtinen)
I even have a name for them, Pipsa (=woman’s name in Finland, fits perfectly).Yes, yes, I’m jealous, of course (not really)…-Kutsun niitä Pipsoiksi. Muistatteko ajan kun näitä professionaalisia ja virtaviivaisia kuteita ei vielä ollut kaikilla?(Jenna Tähtinen)I even have a name for them, Pipsa (=woman’s name in Finland, fits perfectly).Yes, yes, I’m jealous, of course (not really)…-Kutsun niitä Pipsoiksi. Muistatteko ajan kun näitä professionaalisia ja virtaviivaisia kuteita ei vielä ollut kaikilla?(Jenna Tähtinen)I even have a name for them, Pipsa (=woman’s name in Finland, fits perfectly).Yes, yes, I’m jealous, of course (not really)…-Kutsun niitä Pipsoiksi. Muistatteko ajan kun näitä professionaalisia ja virtaviivaisia kuteita ei vielä ollut kaikilla?(Jenna Tähtinen)
Sketchbook dump / God, I love this pen.-Luonnoskirjadumppi, sen oikean välineen löytäminen.(Jenna Tähtinen)
Sleepy bear.(Jenna Tähtinen)
Small warm-up sketch with brush pen. I like rhinos, like all the animals with heavy structure (and without).
(Jenna Tähtinen)
Sketching.
Somebody stop me. That bald guy is watching you.
(tahtinen)
Once again, something I doodled today.